160 Gäste genossen den "Tag der älteren Generation"© 2019 - OÖVP - ooevp.at